O Kancelarii

 

Kancelaria powstała z potrzeby niesienia pomocy prawnej oraz dzielenia się wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kancelariach ukierunkowanych na obsługę przedsiębiorców. Celem kancelarii jest zapewnienie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz instytucji związanych z działalnością oświatową i szkolnictwem wyższym. Kancelaria zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego oraz indywidualnych przedsiębiorców. Kancelaria oferuje pomoc prawną w szczególności w zakresie prawa kontraktowego, dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej bądź pozasądowej, prawa pracy, spraw korporacyjnych i prawa handlowego wraz z  przekształceniami kapitałowymi.

Wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko mniejsze lub większe wyzwania. Naszą misją jest nieustanne doskonalenie się, tak by zawsze być o krok przed potrzebami klientów. Proponujemy elastyczne i nieszablonowe  rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki zawodowej i porządku prawnego. W celu zwiększenia skuteczności i oszczędności czasu klientów korzystamy z technik negocjacyjnych i mediacyjnych.